LANGENSIEPEN Motor Uit 1898

langensiepen

Op 9 oktober 2012 heeft de directie van Perfetti-van Melle Benelux B.V. een motor geschonken aan het van Osch Museum in Etten-Leur. Helaas was de motor niet meer compleet. In de loop van de tijd zijn er veel onderdelen verloren gegaan.

Na een jarenlange zoektocht naar gegevens bleek dat de motor in 1898 is gebouwd door Richard Langensiepen uit Maagdenburg, Duitsland. De motor werd geleverd aan firma van Melle, destijds gevestigd in Breskens. Overdag dreef de machine een molen aan in de fabriek en als ‘s avonds de fabriek sloot werd de platte aandrijfriem om de poelie van een generator gelegd en……. was er licht in het huis van directeur van Melle (foto) die destijds zoals gebruikelijk naast de fabriek woonde.

Dat moet voor de Bressiaanders een soort wereldwonder zijn geweest want rond de vorige eeuwwisseling was er zelfs in de grote steden in Nederland vaak nog geen elektriciteit. Pas 25 jaar later, in 1922 werd de eerste elektriciteitscentrale in Zeeuws Vlaanderen in bedrijf genomen.

Aan de hand van zeer summiere informatie, wat oude foto’s en een tekening uit een studieboek uit die tijd hebben we alle ontbrekende onderdelen functionerend kunnen reconstrueren.

Na maanden historisch onderzoek, plannen, ontwerpen, proberen, mislukkingen, opnieuw beredeneren, construeren, bijna je vingers branden, steeds weer aanslingeren is het de mannen van het van Osch Museum gelukt de motor weer goed draaiend te krijgen!

Hoe lang de motor heeft stilgestaan zal altijd wel een vraag blijven, maar….. Sinds 2020 draait van Melle’s Langensiepen uit 1898 weer!